[1]
C. A. de F. Silva, “O ‘Jovem Marx’ de Raoul Peck”, TempArg, vol. 10, nº 24, p. 616–620, ago. 2018.