Armiero, Marco, e Leandro Sgueglia. 2019. “Wasted Spaces, Resisting People: The Politics of Waste in Naples, Italy”. Revista Tempo E Argumento 11 (26). Florianópolis:135 -56. https://doi.org/10.5965/2175180311262019135.