Pozzo, Renata Rogowski. 2022. “Editorial”. PerCursos 23 (52). Florianópolis:001 - 003. https://doi.org/10.5965/1984724623522022001.