Pozzo, Renata Rogowski. 2022. “Editorial”. PerCursos 23 (51). Florianópolis:001 - 004. https://doi.org/10.5965/1984724623512022001.